5 สิงหาคม 2562 "วิภา"เพิ่มน้ำน่าน-ทั่วประเทศรับได้อีก 4 หมื่นล้านลบ.ม.

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/agricultural/382353

อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่ารายงานศูนย์กลาพายุวิภา เข้ามาประเทศไทย ที่อำเภอแม่จริม จังหวัดน่านแล้ว รวมทั้งที่ผ่านมาอิทธิพลของพายุ ได้ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนใหญ่ 35 แห่งทั่วประเทศกว่า 189 ล้านลบ.ม. และ 155 ล้านลบ.ม. 129 ล้านลบ.ม. 56 ล้านลบ.ม. รวม 530 ล้านลบ.ม. “พายุวิภา เข้าไทย จะส่งผลดีแก้ภัยแล้ง ช่วยพื้นที่เกษตรจำนวนมากที่กำลังรอฝน เติมน้ำเขื่อนใหญ่และเขื่อนขนาดกลาง 447 แห่งทั่วประเทศ ได้มีน้ำทุกกิจกรรม โดยเขื่อนรับน้ำได้อีกกว่า 4 หมื่นล้านลบ.ม.“